Chauffeur.nl

In de huidige vervoersmarkt willen klanten maximale flexibiliteit. Vervoer op maat is daarvan een logisch gevolg. Voor elke situatie biedt Chauffeur.nl een passende chauffeur. Het is een professioneel platform waar gekwalificeerde zzp-chauffeurs rechtstreeks in verbinding kunnen komen met klanten. Dat kunnen bedrijven, instellingen, organisaties of particulieren zijn die voor een specifieke situatie een chauffeur zoeken.

AW12 Chauffeur 3

De chauffeurs die je kunt uitzoeken zijn heel divers. Van directiechauffeurs, tot studenten die jouw auto naar je vakantiebestemming brengen, tot chauffeurs die jou tijdens de files laten doorwerken doordat zij voor je rijden. Maar het is nog veel diverser: zoals bootchauffeurs, extra bestuurders tijdens een evenement of uitvaart; of een zorgchauffeur, die niet alleen mensen vervoert in de auto, maar ze ook verder helpt in bijvoorbeeld het ziekenhuis.

AW12 Chauffeur 5

Chauffeur.nl legt de verbinding tussen de vrager en de aanbieder. Elke chauffeur wordt gescreend en krijgt indien nodig een opleiding.

Voor meer informatie:
Chauffeur.nl